Kótování a jeho specifika ve stavebnictví

Na první pohled složitý výraz má velmi jednoduchou definici. Kótování je označení rozměru předmětu na jeho obraze ve výkrese.

Má svá přesně definovaná pravidla, aby to nebylo jen obyčejné psaní rozměru někde v prostoru výkresu.

Jak se kótuje

Určování rozměrů předmětů ve výkrese, tedy kótování, se dělá pomocí přesných, ohraničených čar – úseček, které vedou buď skrze průměr objektu nebo po jeho obvodu.

Kótovací čára musí být ukončená předepsaným rozměrem. Ve strojírenství to jsou šipky, ve stavebnictví šikmé čáry, většinou v úhlu 45°.

Kromě úsečky se jako kótovací čára používá také kružnicový oblouk pro kótování úhlů.

Ke kótovací čáře se umístí kóta – číselný údaj, který označuje rozměr kótovaného předmětu. Kóta může kromě čísla obsahovat také další znaky, jako například ⌀ (fí). Fí se používá pro označení průměru kruhu, koule atd.

Ruční kótování vyžaduje přesnost a dobrou znalost kótovacích norem. Každý prvek na výkrese se má kótovat jen jednou. To znamená, že jeho rozměr se určí jen v jednom průměru, z jednoho průřezu, úhlu a pohledu. Stejně se nesmí uvádět u jednoho předmětu více kót, tedy rozměrových údajů. Jinak dojde k nežádoucímu jevu “překótování”. Výkres se tak stává nepřehledným a složitým pro čtení. Může tímto také docházet k chybám při realizaci projektů.

Pokud při práci používáte program na technické kreslení, co je už dnes téměř samozřejmostí, je pro vás kótování maličkostí. Program má už přednastavené funkce, díky kterým se vyhnete například nesprávnému vedení kótovacích čar po levé straně výkresu.

Specifika kótování ve stavebnictví

I přesto, že je kótování velmi podobné ve všech odvětvích, které používají technické kreslení (cad programy a autocad alternativy), přeci jen se najdou malé rozdíly.

Ve strojírenství se kótuje výlučně v milimentrech. Ve stavebnictví je to různorodější. Nekótuje se jen rozměr konkrétního objektu, ale také jeho umístění v prostoru a jednotlivé vzdálenosti od sousedních objektů nebo hranic pozemku.

Na stavebních výkresech se kótuje od hran, stěn a dalších pevných bodů, které se dají na stavbě dobře zjisti. Od nich se potom měří rozměry a vzdálenosti podle výkresu.

Při kótování stavebního výkresu v Autocad je nutné vzít v úvahu také postup realizace stavby, aby byla dokončená vždy ta část, od které se kóty odvozují.

Délkové kóty se uvádí v milimetrech. Výškové kóty v půdorysu se uvádí v metrech, případě v absolutní hodnotě jako je nadmořská výška.

Dále se kótují rovinné úhly ve stupních a sklony rovinných ploch v procentech nebo promile. Znak procenta se uvádí vždy za číselný údaj (kótu).

Cad programy pro všechny profese

Právě kvůli rozdílům a specifikům technického kreslení v různých profesích, mají všechny cad programy individuální nastavení.

Existují cad programy pro konstruktéry, strojaře, stavaře, architekty a další odvětví s individuálními nastaveními, které odpovídají pracovním normám v různých pracovních odvětvích.

 

 

 

 

 

 

 

O angelo

Shlédněte také

Nabídky i poptávky řemeslníků na jednom místě – Megastroj.cz

Nabídky i poptávky řemeslníků na jednom místě – Megastroj.cz

Hledáním strávíme velkou část našeho života a možná, že už trávíte dlouhé hodiny nebo dny …

Napsat komentář