Víte, jak na vyčištění studni?

Víte, jak na vyčištění studni?

Obsah

Mít studnu je ve některých místech nezbytnost, protože voda je základní životní nutností. Nebudeme zde řešit problematiku vody, budeme řešit studny samotné. Problém je v tom, že voda ve studni, která by měla být z podzemních zdrojů, se může časem zhoršit.

Jde o tzv. přírodní znečištění přitékající vodou, která sem splavuje mechanické nečistoty, což mohou být písek, jíl, bahno, ale i pyly, prach a další nečistoty organické i neorganické. S dalšími látkami přirozeně se vodě vyskytujících (železo, minerály) se na dně tvoří kaly, sedimenty a na stěnách usazeniny.

To samozřejmě může vytvářet vhodné prostředí pro růstu řas, bakterií a plísní. Pak již nestačí vodu převařovat a musí se proto sáhnout k razantnějšímu řešení, tedy k vyčištění studny.

Druhy studní

Dnes v době vyspělé techniky již dokážeme vodu ze země získat i jiným způsobem, než je historické ruční kopání a ražení, studny se mohou již také strojově vrtat.

Účel čištění

Ve studni by měla být trvale zajištěna stabilní kvalita vody, proto je potřeba přirozené usazování nečistot pravidelnou údržbou narušovat. Tím totiž lze dosáhnout zlepšení vlastnosti vody, a to v barvě zákalu, zápachu i chuť a také její bakteriologické složení.

Údržba studny

Čištění studny by se mělo provádět alespoň jednou za pět až osm let tam, kde nejsou jinak žádné problémy. V tomto případě samozřejmě je třeba studnu čistit častěji.

Víte, jak na vyčištění studni?Nejdřív je třeba ze studny odčerpat vodu. To by teoreticky mohl učinit každý, kdo má kalové čerpadlo. Pak je třeba stěny pláště opláchnout vysokotlakou myčkou a ze dna odstranit všechny sedimenty čerpadlem a někdy i ručně předměty, které čerpadlo nepojme. Následně se odstraní vrchní štěrková vrstva do hloubky asi 30 cm. Pak by měla následovat kontrola, aby se našla místa poškození pláště a zamezilo se tak případnému zanesení či dokonce poškozením studny.

Následně je třeba položit novou filtrační vrstvu. Studnu je pak třeba vydesinfikovat, nejlépe chlornanem sodným, po celém vnitřním povrchu studny, na plášti, dně i případné rozvody včetně celého vodovodního systému v objektu. Vodu pak lze čerpat nejméně po 24 až 36 hodinách. aby desinfekce měla čas na působení a vyprchala. Při čištění je třeba dodržovat bezpečností předpisy, základním je, že pokud je někdo ve studni, musí mu na povrchu někdo pomáhat a tzv. jistit.

Revize a kontroly

Víte, jak na vyčištění studni?Na vyčištění studny máme specializované firmy, takže tuto práci můžeme přenechat odborníkům. Ti by pak měli zajistit i provedení revize studny jako nezbytnou součást údržby. Studna by měla mít pak revizní zprávu, ve které se zapíší odstraněné technické vady, případné se uvedou další závady i s návrhem na jejich odstranění.

Optickou kontrolu studny je třeba optimálně provádět 2 x ročně, nejlépe před zimou a na jaře. Je třeba prověřit případně poškození či posunutí krytu studny, zkontrolovat funkci ventilační hlavice, případně vyčistit nebo vyměnit její záchytnou přepážku. Dá se také zjistit, zda nedochází k prosakování povrchové vody do studny. Také bychom měli pravidelně vodu odebírat a dávat na rozbor akreditovanou laboratoří.

O Makawiel

Shlédněte také

Plánujete zahradu?

Plánujete zahradu?

Je léto, a to je nejvhodnější období pro stavební práce, a to nejen pokud jde …

Napsat komentář