Kam lze umístit fotovoltaickou elektrárnu?

Kam lze umístit fotovoltaickou elektrárnu?

Obsah

Fotovoltaická elektrárna je moderní způsob, jak z energie, kterou nám přináší slunce, vyrobit elektřinu. Kam lze solární panely umístit? Jaké podmínky by měl splňovat pozemek, na kterém se FVE bude stavět?

Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu

Nejčastější jsou instalace prováděné na střechu objektů. Může se jednat o rovnou nebo sedlovou střechu rodinného domu, zemědělské usedlosti, výrobní nebo skladovací haly, školy nebo úřadu, ale i obchodních center. Plocha střechy by přitom měla směřovat přibližně na jižní stranu. Tuto plochu by pak neměla stínit žádná překážka. Zde se bude nové sluneční elektrárně skutečně dařit a po dobu dalších 30 let bude vyrábět elektřinu.

Fotovoltaická elektrárna na volné ploše

Sluneční elektrárnu, která bude elektřinou z obnovitelného zdroje zásobovat objekty, je možné umístit také na volné ploše. Plocha by přitom měla být rovná a svažitá na jih, nebo alespoň svažitá jihozápadním směrem. V blízkosti plochy by se neměly vyskytovat velké překážky v podobě domů nebo stromů, které by na plochu elektrárny vrhaly stín v letním i zimním období.

Jak je to s pozemkem pro FVE?

Pokud se rozhodnete pro umístění fotovoltaické elektrárny na volnou plochu, musí být pozemek veden v rámci územního plánu jako takzvaná ostatní plocha, nebo také jako stavební plocha či průmyslová zóna. Musí se tedy jednat o plochu, která je k zástavbě určená. Musíte mít také souhlas dané obce s tím, že s umístěním fotovoltaické elektrárny souhlasí.

Sluneční elektrárna je jedinečnou možností, jak zachytit energii ze slunce a přeměnit ji v elektřinu. Jedná se o využití obnovitelného zdroje energie, který je zde pro všechny zdarma. Navíc se v letošním roce dá využít pro pořízení systému FVE štědrá státní dotace, která pokryje velkou část nákladů. Na systém je tak možno získat i 150 tisíc korun.

O angelo

Shlédněte také

Úvod do světa brusiva

Úvod do světa brusiva

Obsah Brusivo hraje klíčovou roli v řadě průmyslových procesů i v běžném životě. Od dokonalého …

Napsat komentář