Jak upravit dům pro vozíčkáře

Jak upravit dům pro vozíčkáře

Obsah

Lidský život může přinést spoustu změn, k lepšímu i k horšímu. A na nás je potom se s nimi vyrovnat. Jednou z nejtěžších je smířit se s tím, že někdo v naší blízkosti se stal invalidní a skončil tzv. na vozíku. Na nás je pak se s tím nejen duševně, ale i hmotně vyrovnat, v našem případě jde o úpravy obytného domu, či domku.

Jednou z největších chyb je třeba to, že mladí lidé při výstavbě nového domku hledají nějaké extravagance, výjimečnosti, zvláštnosti, romantiku. Takový dům se spirálovitým schodištěm, s několika výškovými úrovněmi a podobně, se upravuje velmi těžko a za velkých nákladů. Bohužel architekti se k tomu často podvolí a navrhnou to, co si mladí lidé přejí, jen aby neztratili zákazníka. Jenže, jak jsme řekli, přijde stáří, úraz, nemoc, a vše se změní. Pak je v prvé řadě nutnost se obrátit opět na odborníka, a to nejen po stavební stránce, ale i v péči o handicapované osoby. Mnohé se můžeme dozvědět z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Její některé části se věnuje veřejným stavbám, ale i jiným handicapům, jako je ztráta zraku. Přesto jsou tu základní údaje o případných přestavbách pro vozíčkáře. Například že vstupy do budovy musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů, případně může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno rampou, případně zdvihací plošinou. Je zde i logické řešení budovy o více patrech bez výtahu, nebo bez jiné možnosti úpravy se dostat do vyšších pater, že se bezbariérové užívání upraví alespoň ve vstupním podlaží.

Jak upravit dům pro vozíčkáře

Základní pravidla

Aby byl pohyb na vozíku možný, musíme počítat s tím, že minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do všech směrů je kruh o průměru 1,5 m a nejmenší prostor pro otáčení vozíku do 180° je obdélník o rozměrech 1,2 x 1,5 m. Na tom by měla být založená celá úprava prostor pro vozíčkáře. Jinak v detailech třeba sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; pokud zde není výtah. Případný výtah musí mít šířku nejméně 1,1 m a hloubku nejméně 1,4 m, šířka vstupu musí být nejméně 0,9 m. Tento rozměr platí pro všechny dveře a vstupy. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 0,8 až 0,9 m.

Pohyb v bytě

Vozíčkář se musí po svém bytě pohybovat bez problémů, jinak je to skutečně i pro něho „na nervy“. Ale i to se z vyhlášky dá vyčíst. Například výškové rozdíly na podlaze by neměly být vyšší než 2 cm, podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), případné šikmé rampy, či chodby apod., musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, zábradlí ve výšce 10 až 25 cm nebo sokl s výškou nejméně 10 cm. Šířka by měla být nejméně 1,5 m. Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3 m, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); ale to neplatí pro domy s byty pro osoby s těžkým pohybovým postižením. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 0,9 m, ale doporučuje se druhé madlo ve výši 0,75 m, které musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 6 cm a tvar uzpůsobený k uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

Sociální zařízení

Po osazení všech zařizovacích předmětů opět platí pro manipulační prostor kruh o průměru nejméně 1,5 m, podlaha musí být protiskluzová. Záchodová kabina, pokud je samostatná, musí mít šířku nejméně 1,8 m a hloubku nejméně 2,15 m, u přestaveb lze rozměry snížit až na 1,6×1,6 m. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 46 cm nad podlahou a ovládání splachovacího zařízení musí být na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1,2 m nad podlahou. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 60 cm a ve výši 80 cm nad podlahou. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním a musí umožnit podjezd osoby na vozíku, proto jeho horní hrana musí být ve výšce 0,8 m.

Také před vanou by měl být dostatečný manipulační prostor a horní hrana vany smí být nejvýše 0,5 m nad podlahou. Nad vanou musí být na zdi opěrné vodorovné madlo délky nejméně 1,2 m ve výšce 10 cm nad lícem vany a svislé madlo délky nejméně 50 cm umístěné nejvýše 20 cm od vanové baterie. Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 90x 90 cm, vedle musí být volné místo pro odložení vozíku. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem. Sprchové kouty i sprchové boxy je dobré vybavit sklopným sedátkem. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo.

Poslední poznámky k bytům

Například se musí řešit i takový detail, jako je domovní schránka, její otvor pro vyzvednutí zásilky by měl být 85 až 120 cm nad podlahou. Dispoziční řešení bytu musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory. Lodžie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm se sklonem podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny v úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 2 cm, zábradlí smí mít neprůhlednou část do výšky maximálně 60 cm nad podlahou. Umístění všech prvků ovládaných rukou, zejména vypínače, zásuvky, jističe, dveřní kliky apod. musí být ve výšce 60 až 120 cm, ale nejméně 50 cm od pevné překážky. Okna smí mít parapet nejvýše 60 cm nad podlahou. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem.

Pro usnadnění života vozíčkáře můžeme udělat samozřejmě víc, ale záleží na jeho kondici, která se však může věkem snižovat, jeho zájmech a přáních. Věřte, že i maličkost může handicapovanému člověku lézt časem na nervy, znepříjemňovat mu život. Jeho psychika je jiná, než u zdravého člověka a pocit, že se nemůže postarat sám o sebe, je mnohdy ubíjející. Jde třeba o prahy ve dveřích, úzké průjezdy, jeden schůdek na cestičce od branky ke dveřím domu, koberec s vysokou tkaninou či kluzké parkety, kožešina na zemi a elektrické rozvody na podlaze, rozmístění nábytku, vysoká pracovní deska kuchyňské linky, dřez bez možnosti podjezdu s vozíkem a podobně. Je toho moc, ale určitě se vám to vrátí ve spokojenosti, pokud tak lze říci, vozíčkáře, a tím i celé rodiny.

O Makawiel

Shlédněte také

Tepelná čerpadla nabízí úsporné řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

Tepelná čerpadla nabízí úsporné řešení pro vytápění a ohřev teplé vody

Obsah Tepelná čerpadla jsou stále populárnější volbou pro vytápění a ohřev teplé vody v domech. …