K čemu se používají Schottkyho diody

K čemu se používají Schottkyho diody

Obsah

Diody jsou specifické elektronické součástky, které jsou uplatňovány v řadě aplikací zejména podle jejich základní stavbu a uplatněných prvků. Jedná se o polovodičové systémy spojující dva typy materiálů – polovodiče typu N a typu P, mezi nimiž při průchodu elektrického proudu dochází ke specifickým jevům. Diody mohou plnit různé funkce, nejčastěji se však jedná o usměrňování nebo regulaci či stabilizaci proudových charakteristik, nebo speciální aplikace – nejznámější jsou diody emitující záření (LED nebo laserové diody). Každý z typů diod využívá různých přechodových jevů, které vznikají při průtoku elektrického proudu polovodičovým systémem. Schottkyho diody představují poměrně ojedinělé diodové řešení, které nevyužívá spojení dvou polovodičů různých typů a přechodového jevu mezi nimi, nýbrž přechodu mezi polovodičem a kovem. Díky tomuto aspektu se vyznačují velmi specifickými vlastnostmi, které předurčují jejich použití k usměrňování proudových charakteristik, spínání s velmi krátkou reaktivitou a vysokou účinností.

Konstrukce Schottkyho diody

Schottkyho dioda kombinuje polovodičový a kovový prvek, nejčastěji se jedná o křemík nebo arsenid galium (polovodič typu N) spojené se hliníkem nebo zlatem. Základním prvkem je polovodičová destička, na níž vytvořená kovová vrstva v mnohem menší tloušťce. Na kovové vrstvě jsou osazeny elektrody, které se dále zapojují do obvodu. Způsob navaření diody určuje její výkonnost a také schopnosti.

Výhody Schottkyho diody

Schottkyho diody jsou aplikovány především jemné elektronice a logických obvodech, jelikož dosahují lepších proudových charakteristik a stabilnější výkonnosti než běžné PN diody (kombinující polovodiče typu N a P). Jedná se především o menší úbytky napětí při dosažení hodnoty přechodu a již zmíněná rychlost reakce, které je dosaženo také při obnovování funkcionality pro stabilizaci systému. Běžnou aplikací jsou tak spínače v mikroelektronice působící současně jako ochrana logického obvodu.

Montáž Schottkyho diody do elektrického obvodu

Schottkyho diody lze vybírat z celé řady modelových materiálů, velikostí a uživatelských charakteristik. Podle cílové aplikace je nutné brát v úvahu také systém instalace, který kromě standardního pájení nebo našroubování zahrnují také SMD a THT systémy. Společnost TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.) má ve svém portfoliu celou řadu různých typů Schottkyho diod určených pro osazení do velkých i mikroelektronických obvodů. Při výběru vhodného typu by měly být zohledňovány především požadavky obvodu a velikost součástky – díky konstrukčnímu řešení s menší hmotností a rozměrovou náročností je Schottkyho diody možné používat také pro plošné systémy s poměrně vysokou hustotou integrace.

 

O angelo

Shlédněte také

Úvod do světa brusiva

Úvod do světa brusiva

Obsah Brusivo hraje klíčovou roli v řadě průmyslových procesů i v běžném životě. Od dokonalého …

Napsat komentář