servisné kódy pre mobilné telefóny

servisné kódy pre mobilné telefóny.

varovanie:

vložením servisného kódu zasahujete so telefónneho prístroja a preto vkladanie týchto kódov nemusí byť bezpečné.

bez záruky:

Servisní kódy pro všechny mobilní telefony:

#31# zamezení identifikace volajícího
*#21# stav přesměrování hovorů
**21*číslo# přesměrovat na telefonní číslo
#35*0000# zjištění blokování hovorů
*#06# vypíše IMEI. IMEI=International Mobile Equipment Identity – mezinárodní identifikační číslo telefonu
*#0000# vypíše verzi firmware,datum výroby,typ telefonu
*#3370# aktivace Enhanced Full Rate (EFR). Přiaktivaci EFR zvýšíte kvalitu přenosu hlasu použitím lepší komprese. Nevýhodou je snížení výdrže telefonu o 5-10%. Half Rate má přesně opačný účinek – sníží klvalitu hlasu, ale zvýší výdrž telefonu asi o 20%.
*#3370* deaktivace Enhanced Full Rate (EFR)
*#4720# aktivace Half Rate
*#4720* deaktivace Half Rate
*#92702689# po zadání následuje servisní menu, které má tyto položky:
1. sériové číslo
2. datum výroby
3. datum zakoupení (většinou není zadáno, lze zadat poute jednou!)
4. opravy telefonu
5. přenos uživatelských dat (speciální funkce, nutno dodatečné vybavení)
6. počet hodin kdy byl telefon zapnutý
*#746025625# Pokud se objeví hodiny lze zastavit je vše v pořádku, pokud se objeví nedovoleno, je potřeba vyměnit simkartu.
*#sim0clock#

Servisní kódy pro mobilní telefony Siemens:
*#06# IMEI telefonu
**04*StarýPIN*NovýPIN*NovýPIN# Změna PIN kódu
**05*PUK*NovýPIN*NovýPIN# Změna PIN kódu se znalostí PUK(po zablokování)
**042*StarýPIN2*NovýPIN2*NovýPIN2# Změna PIN2 kódu
**052*PUK2*NovýPIN2*NovýPIN2# Změna PIN2 kódu se znalostí PUK2 (po zablokování)
Zobrazení autorů softwaru(jen C35 a C35i) Uložte do telefonního seznam Jméno: History Číslo: 2000

Servisní kódy pro mobilní telefony Nokia:
*#7370# kompletní smazání disku C (Series 60)
*#7780# po potvrzení obnoví standardní nastavení telefonu (Series 40, Series 60, starší telefony)
*#7760# zobrazí výrobní číslo (Series 40)
*#2820# adresa Bluetooth přístroje (Series 40, Series 60, starší telefony)
*#335738# postupné mazání datových profilů (Series 40)
*#67705645# vymaže logo operátora (starší telefony)
*#pw+123456789+1# zjištění blokování operátorem (starší telefony)

Servisní kódy pro mobilní telefony Sony Ericsson:
#00x# kde „x“ je volačka země (ČR: +420 => *#00420#) nastaví příslušný jazyk
*#000# vyvolá jazyk „automatický“ – podle SIMkarty
*#7353273# lépe zapamatovatelné jako *#release# vypíše info o verzi software
*#7465625# lépe zapamatovalelné jako *#simlock# vypíše „SIM lock status“ – včetně počtu špatných pokusů o zadání PIN
*#7465625# (
#simlock#) zobrazí, kterým operátorem je SIMka blokována a kolikrát se někdo telefon pokusil neúspěšně odblokovat.
#73287489263373738# (#securitycodereset#) nastaví bezpečnostní kód na nulu, lze ho použít pouze v případě, když z telefonu vyndáte SIM kartu.
#78737322867973738# (#superfactoryreset#) reset telefonu. Je to nejtvrdší resetnutí a výmaz, jaký jde u těchto telefonů použít.
03330staréheslonovéheslo*novéheslo# změna síťového hesla se znalostí starého síťového hesla

O angelo

Shlédněte také

Autoklávy pro pasterizaci a sterilizaci potravin

Autoklávy jsou klíčovým prvkem v potravinářském průmyslu, zajišťujícím bezpečnost a trvanlivost potravin prostřednictvím procesů pasterizace …

Napsat komentář