Pracujeme s maltou: 2. díl

Pracujeme s maltou: 2. díl

Obsah

Nejdůležitější věc u vápenné malty jsou její poměry při míchání. To vyžaduje velkou zkušenost, protože například vyšším poměrem vápna snižujeme její trvanlivost, resp. její přilnavost na podklad. To se u cementové malty nestane, protože je méně náročná.

Vápenná malta se obvykle míchá tak, že na metr krychlový písku přijde 240 až 350 litrů vody a 120 až 140 kg vápna. Je také rozdíl mezi maltou na zdění a maltou na omítku, dokonce se to liší i podle výrobce (vápenky), protože mají různé vlastnosti. Jde samozřejmě o kvalitu použitého vápence, kdy je třeba někdy přidávat k určeným poměrům další vápno, lidově zvané „jalové“.

Přechodovým typem je tzv. vápenno-cementová malta, které cement po vytuhnutí dává lepší mechanické vlastnosti. Například se používá na vyzdívání komínových těles. Cement v maltě však zhoršuje její prodyšnost. Na maltu se obvykle používá cement s označením 32.5. Podle váhových poměrů se na 100 až 120 kg vápna dává 50 až 120 kg cementu, podle požadované pevnosti, metr krychlový kopaného písku a 240 až 350 litrů vody. Voda se přidává do již smíchané sypké směsi, a je třeba hlídat konzistenci malty. Pokud pracujeme s menším množstvím malty, tak na 3 lopaty písku přijde 1 lopata vápna a asi půl lopaty cementu. Kvůli přidávanému cementu není třeba tolik sledovat kvalitu použitého písku.

Cementová malta se má míchat v poměru tak, že na 250 až 450 kg cementu a metr krychlového písku přijde 240 až 350 litrů vody. Taková malta by se ale měla používat jen na velmi namáhané zdivo, zejména cihelné.

Namíchané malty

Obchody dnes nabízejí již předem namíchané suché směsi. Ty by měly zaručovat stejnou kvalitu, je jen otázka, zda je dobrá. Tyto malty se dělí na obyčejné a lehké. Obyčejné malty obsahují drcené kameny, pojiva atd., lehké obsahují lehké materiálové přísady, které snižují hmotnost a zlepšují tepelně- izolační vlastnosti.

Práce na stavbě

Pokud se malta používá jako omítka, nanáší se na navlhčenou zeď a jen v síle několika centimetrů. Necháme ji mírně zaschnout, a pak ji dorovnáme pomocí latě a případně opravíme zednickou lžící.

Při zdění zdiva je potřeba dbát na optimální vrstvu malty, tedy kolem 12 mm, kterou bychom měli zachovávat. Svislé spáry se také promaltovávají, ale moderní tvárnice se jen přirážejí k sobě. Celá problematika zdění je však náročnější, než stihneme v několika řádcích.

Bezpečnost

Vápno musíme brát jako žíravinu, hlavně nesmí přijít na oči a do úst. V tomto případě okamžitě proplachujeme čistou vodou. Pokud jde o větší poškození, dopravíme zraněného k lékaři, nejlépe do nemocnice s očím oddělením.

O Makawiel

Shlédněte také

Autoklávy pro pasterizaci a sterilizaci potravin

Autoklávy jsou klíčovým prvkem v potravinářském průmyslu, zajišťujícím bezpečnost a trvanlivost potravin prostřednictvím procesů pasterizace …