Domů / Dům a byt / Deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Víte, koho máte na jaký úklid vlastně volat?
Deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Víte, koho máte na jaký úklid vlastně volat?

Deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Víte, koho máte na jaký úklid vlastně volat?

Pokud máte ve vašem domě problém s nepříjemnými škůdci, jako jsou myši, potkani, vosy, sršně, švábi nebo dokonce plísně či houby, pravděpodobně si koupíte nějaký chemický přípravek či past nebo rovnou zavoláte tzv. deratizátora. Deratizátor je všeobecně znám jako někdo, kdo vás těchto škůdců spolehlivě zbaví, nicméně obor deratizace se zabývá pouze hubením hlodavců, nikoliv hubením hmyzu nebo plísní. Co jednotlivé obory zahrnují a co vlastně znamená soubor úklidových DDD služeb? Koho máte v jaké situaci vlastně volat? 

TIP: Deratizace Chomutov

Co jsou DDD služby

DDD je zkratka pro úklidové služby Deratizace, Dezinfekce a Dezinsekce. Tuto zkratku používají profesionální úklidové firmy, které nabízí soubor ucelených služeb, jež zahrnují výše zmiňované procesy likvidace škůdců.

Lidé často spojují dezinfektora a dezinsektora s deratizátorem. To je ale špatně. Pracovní náplní všech třech je sice hubení škůdců, pokaždé ale jiných. Všechny tyto tři obory však může a často také provádí jedna a tatáž osoba.

Deratizace

Deratizaci provádí deratizátor, a jak už bylo napsáno na začátku tohoto článku, jedná se o hubení škodlivých hlodavců, jako jsou například myši, krysy, potkani, křečci, hraboši, hryzci apod.

Deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Víte, koho máte na jaký úklid vlastně volat?

Deratizace se rozděluje podle toho, jakými prostředky se provádí:

  • Mechanická metoda – pasti
  • Chemická metoda – jedy (rodenticidy)
  • Biologická metoda – přirození nepřátelé (kočka)

Tip: Profesionální deratizace a hubení hlodavců – myší, potkanů a krys

Dezinfekce

Dezinfekci provádí dezinfektor a úkolem jeho práce je likvidace choroboplodných mikroorganizmů a bakterií, jako jsou například plísně, houby, kvasinky apod.

Deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Víte, koho máte na jaký úklid vlastně volat?

Dezinfekce se rozděluje podle použitých prostředků:

  • Chemická metoda – dezinfekční přípravky
  • Fyzikální metoda – UV záření, vysoká teplota a jiné

Tip: Odborná dezinfekce mikroorganizmů a bakterií

Dezinsekce

Dezinsekci provádí dezinsektor, jehož pracovní náplní je hubení hmyzu a členovců, jako jsou například vosy, sršně, mouchy, blechy, moly, šváby, potemníci a další.

Deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Víte, koho máte na jaký úklid vlastně volat?

Dezinsekce se rozděluje opět podle použitých prostředků:

  • Mechanická metoda – úklid, lapače a pasti, ruční likvidace
  • Fyzikální metoda – záření (ionizující, sluneční, atd.), ultrazvuk, vysoká teplota, elektřina
  • Chemická metoda – jedy (insekticidy)
  • Biologická metoda – přirozený mezidruhový predátor

Tip: Spolehlivá a rychlá dezinsekce a hubení hmyzu


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

O angelo

Shlédněte také

Co nesmí chybět v žádné chytré domácnosti?

Co nesmí chybět v žádné chytré domácnosti?

Obsah1 5 tipů pro milovníky moderních technologií2 I teplo přispívá k celkovému komfortu2.1 Mohlo by …