Pravidla soutěže

Je zakázáno psát články nebo vkládat obrázky na téma: drogy, alkohol, warez, nelegální činnosti, nelegální návody, sex, a jiná témata odporující dobrým mravům.

Výherce bude o své výhře vyrozuměn formou emailu a budou mu poskytnuty další pokyny k vydání výhry.

Každý text musí být originál a nikoliv zkopírovaný z jiného webu, neoriginální články (opsaný text odjinud) budou odstraněny.

Administrátor tohoto webu si vyhrazuje právo přesunout či smazat jakýkoliv článek a to bez udání důvodu.

Je zakázáno spamovat, či jinak nevhodně blokovat web reklamou.

Je zakázáno v článcích či komentářích nadávat, urážet, vyhrožovat či používat nevhodná slova.

Každý soutěžící může soutěžit jen sám za sebe a podvodné několikanásobné vkládání článků více lidí na jeden účet bude bráno jako podvod.

Administrátor tohoto webu může tyto pravidla kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Administrátor může zakázat komukoliv přístup na web bez udání důvodu.

Výhru není možné soudně vymáhat.

Uživatel vložením článku nebo fotografie prohlašuje že jsou jeho dílem (tudíž má na ně autorská práva) a souhlasí s tím že při porušení autorských práv nese plnou odpovědnost dle trestního práva.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO PRAVIDEL VEDE K ZABLOKOVÁNÍ ÚČTU A BANU !!!!!!!!